FORMALITZACIONS DE L’INVENTARI

CONSTRUINT L’INVENTARI

L’ORIGEN DE L’INVENTARI