Fi del Procés Diari d’un Spotter

Ment de Spotter

Entrevista amb un dels spotters pioners del Prat, Jordi Rull

Entrevista amb Marc Burgueros

Naixement del projecte

Autoretrat