FORMALITZACIONS DE L’INVENTARI

Actualment l’Inventari esta integrat per més de 300 fotografies que conformen un fons latent que s’activarà, parcial o totalment, en funció del moment i del context on s’exhibeixi. Aquest fons segueix la mateixa lògica acumulativa d’aquells espais que tenen la voluntat d’aglutinar tot el saber, tals com biblioteques, museus o els mateixos arxius. En aquest cas però la voluntat és la de representar l’imaginari que conformen tots retrats de polítics als salons de plens d’ajuntaments de Catalunya.

Quan s’exhibeixi en la seva totalitat, l’arxiu prendrà forma d’instal·lació fotogràfica o de publicació a paper. En ambdós casos el treball s’estructurà per sèries temàtiques conformant graelles fotogràfiques d’acord amb la voluntat d’arxiu del treball. Les graelles estaran més o menys plenes en funció de la seva representativitat en el total d’imatges del fons. La versió de la publicació en particular seguirà aquesta mateixa lògica estructural i, a més, presentarà la particularitat de dues lectura. Una plegada i una altra que es desplegarà donant lloc a sis pòsters.

Al marc d’aquesta convocatòria l’Inventari es presentarà de forma parcial i s’ocuparà únicament d’una de les sèries de l’arxiu. Sota el títol d’Estratègies d’ubiqüitat i prenent una estètica característica de la commemoració, aquesta mostra incidirà en una de les estratègies que utilitza el poder per consolidar-se i, per extensió, en la vigència de culte a la personalitat per mitjà de la imatge física.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported El contingut d'aquesta entrada es troba sota la llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.Els comentaris estan tancats.